Intuitiv healing

2CC30C36-D99D-4FDE-A8AF-82C2BC9D11A3

Detta helande utgår från en grund som påminner om Angelic Reiki®. Jag bjuder alltid in och samarbetar med änglar i allt helandearbete jag utför. Skillnaden är att jag här är mer aktiv i processen och får mer information om vad som sker under helandet. Jag får större inblick i själva energiarbetet så att säga.

Helandet börjar med att jag tonar in mig på dig och tittar lite på hur energiflödet ser ut.
Jag ber ditt högre jag om tillåtelse att få utföra helandet samt sätta igång energiflödet.
Målet, som med all healing, är att få livsenergin att flöda fritt igen.
Under denna process kommer änglar och andra ljusvarelser att träda fram i aktiv medverkan. Jag är oftast medhjälpare i denna process, men upplever det då som att jag stiger ur den fysiska kroppen och arbetar via min ljuskropp. Härifrån vet jag intuitivt vad jag skall göra.